Bestel kaarten voor het jaarconcert op 5 oktober 2019
(De kaarten worden ongeveer 1 week voor het concert toegestuurd)

Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Vrienden kaarten (max 2 per vriend) a € 15,00 per stuk:
Aantal kaarten a € 17,50 per stuk:
Aantal kinderkaarten (tot en met 12 jaar) a € 10,00 per stuk:
IBAN - reknr. :
Eventuele kortings code:*
Opmerkingen:
* Eventuele korting wordt door ons na versturen van de aanvraag berekend.
 
 
U kunt het gewenst aantal kaarten bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag naar
bankrekening NL 19 INGB 0005 4150 91 ten name van Gruno’s Postharmonie Groningen
met vermelding van uw naam, adres en woonplaats.